bacalarte

centrum kultury

Emotikofizjonomika

Jan Mioduszewski

do 15.11.2021

Emotikofizjonomika

Emotikofizjonomika to wystawa o tym co najchętniej oglądamy w sztuce: o naszych wizerunkach. „Obecnie Jan Mioduszewski znajduje się na kolejnym etapie, w którym abstrakcja ustępuje miejsca figuracji.” – mówi kuratorka wystawy, Ines R. Artola  ̶  „Mioduszewski maluje twarz, na którą patrzymy, aby zinterpretować emocje. Która nas wyróżnia – nasz emblemat tożsamości”. Nowe prace artysty są przeniknięte duchem zabawy. „Chodziło mi o rzeczy proste i mocne”  ̶  mówi artysta  ̶  „Moje twarze są jak układanki. Zdziwienie, krzyk, niesmak, śmiech, spojrzenia – ułożone z rzeczy. Zależy mi, żeby ta wystawa miała prosty riff, który wchodzi w głowę”. Jest to wystawa o masce i o roli emotikonów w kulturze aktualnej. Pokaz najnowszych obrazów i rzeźb artysty, w którym mieści się kilka odniesień do historii sztuki i jedna poruszająca warszawska historia.

Emotikofizjonomika es una exposición sobre lo que más vemos en el arte: nuestra imagen. “Actualmente, Jan Mioduszewski se encuentra en otra etapa en la que la abstracción deja paso a la figuración”. – Según la curadora de la exposición, Ines R. Artola ̶ “Mioduszewski pinta el rostro que miramos para interpretar las emociones. Lo que nos distingue: nuestro signo de identidad”. Las nuevas obras del artista están impregnadas de un espíritu lúdico. “Buscaba cosas sencillas y fuertes”.  ̶ dice el artista ̶ “Mis rostros son como un rompecabezas. Sorpresas, gritos, desagrado, risas, miradas… dispuestas con elementos. Quiero que esta exposición tenga un riff sencillo que entre en la cabeza”. Se trata de una exposición sobre la máscara y el papel de los emoticonos en la cultura actual. Una muestra de las últimas pinturas y esculturas del artista, que incluye varias referencias a la historia del arte y una conmovedora historia de Varsovia.

Photos of the art exhibition opening: Adam Guit

Photos of the art exhibition: Konrad Ciszkowski

Jan Mioduszewski