bacalarte

centrum kultury

cropped-bacalarte4.png

Bacalarte
Contemporary Art Gallery

Galeria Sztuki Bacalarte została pomyślana jako multidyscyplinarne centrum sztuki oferujące wielokulturowe doświadczenia w zakresie sztuk pięknych. Przestrzeń i miejsce spotkań artystów i publiczności.

Bacalarte Art Gallery is conceived as a multidisciplinary art hub offering a multicultural fine arts experience. Space and meeting point for artists and the public.

Celem Fundacji są:

 1. Działalność oświatowo-kulturalna, oraz wspieranie i upowszechnianie tradycji i kultury polskiej i z krajów hiszpańskojęzycznych.
 2. Promowanie wiedzy na temat kultury krajów hiszpańskojęzycznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wspieranie talentu, pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie i muzycznie, a także promocja dorosłych artystów muzyków, malarzy, rzeźbiarzy i fotografów.
 4. Poszerzanie wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej.
 5. Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie kompetencji kulturowych.
 6. Znoszenie barier społecznych.
 7. Inicjowanie i wspieranie edukacji społecznej w zakresie wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
 8. Aktywowanie osób należących do grup wykluczonych społecznie.

  Fundator

  Roberto Andrade to Meksykanin mieszkający w Polsce. Przygląda się sztuce kraju ojczystego i tego w którym mieszka. Świadomy jest potencjału przedstawianych prac oraz ma wizję globalnego eksponowania dzieł z tych tak odległych miejsc.

  Roberto Andrade, Mexican based in Poland, has had the opportunity to meet artists from his native country as the country of residence, and is aware of the potential of presenting the work and vision of both groups in a global context.

   

  OUROBOROS | Dellfina Dellert

  Contact us

  Godziny otwarcia galerii ::
   
  Środę, czwartek, piątek i sobota: 16:00-19:00
   
  Poniedziałek, wtorek  po umówieniu telefonicznym
  600 917 113.
   
  W niedzielę galeria jest zamknieta

   

  Opening hours ::

  Wednesday, Thursday, Friday and Saturday 16:00-19:00.

  Monday, Tuesday on appointment.

  The Gallery is closed on Sundays.

  Outside opening hours on appointment

  phone number 600 917 113.

   
  Fundacja Bacalarte prowadzi swoją działalność na zasadach non-profit. Przyjmowane są darowizny na konto
   
   
  47 1140 2004 0000 3802 7888 2661
  IMG_6218