bacalarte

centrum kultury

cropped-bacalarte4.png

Bacalarte
Arte Contemporáneo

Fundación Bacalarte to coś więcej niż galeria sztuki, to multidyscyplinarny projekt integrujący sztukę plastyczną i multimedialną, taniec i muzykę w celu zbliżenia artysty i obserwatora, by pokazać że obecnie granica między nimi staje się coraz bardziej niewyraźna. Nie zmienia to faktu, że sztuka powinna mieć odpowiedni poziom a uczestnictwo w niej  powinno być otwarte na różnorodnych ludzi, co bez wątpienia sprawi, że będzie ona zjawiskiem bogatszym.   

Fundación Bacalarte is more than a contemporary art gallery, it is a multidisciplinary project that integrates the plastic and multimedia arts, dance and music borned as an effort to bring two worlds closer, those from the artist and the observer, to find between two perspectives that have to enrich both. Bacalarte opens as a space for the exhibition of painting, serigraphy, sculpture, photography, music and multimedia of artists from both sides of the pond. It is both a window and dialogue between the vision of Latin American and Polish art, and a meeting point with the public.

Celem Fundacji są:

 1. Działalność oświatowo-kulturalna, oraz wspieranie i upowszechnianie tradycji i kultury polskiej i z krajów hiszpańskojęzycznych.
 2. Promowanie wiedzy na temat kultury krajów hiszpańskojęzycznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wspieranie talentu, pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie i muzycznie, a także promocja dorosłych artystów muzyków, malarzy, rzeźbiarzy i fotografów.
 4. Poszerzanie wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej.
 5. Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie kompetencji kulturowych.
 6. Znoszenie barier społecznych.
 7. Inicjowanie i wspieranie edukacji społecznej w zakresie wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
 8. Aktywowanie osób należących do grup wykluczonych społecznie.

  Fundator

  Roberto Andrade to Meksykanin mieszkający w Polsce. Przygląda się sztuce kraju ojczystego i tego w którym mieszka. Świadomy jest potencjału przedstawianych prac oraz ma wizję globalnego eksponowania dzieł z tych tak odległych miejsc.

  Roberto Andrade, Mexican based in Poland, has had the opportunity to meet artists from his native country as the country of residence, and is aware of the potential of presenting the work and vision of both groups in a global context.

   

  OUROBOROS | Dellfina Dellert

  Contact us

  Godziny otwarcia galerii ::
   
  Środę, czwartek, piątek i sobota: 16:00-19:00
   
  Poniedziałek, wtorek  po umówieniu telefonicznym
  600 917 113.
   
  W niedzielę galeria jest zamknieta

   

  Opening hours ::

  Wednesday, Thursday, Friday and Saturday 16:00-19:00.

  Monday, Tuesday on appointment.

  The Gallery is closed on Sundays.

  Outside opening hours on appointment

  phone number 600 917 113.

   
  Fundacja Bacalarte prowadzi swoją działalność na zasadach non-profit. Przyjmowane są darowizny na konto
   
   
  47 1140 2004 0000 3802 7888 2661
  IMG_6218
  Close Menu
  error: Content is protected !!